Recension av Atlantica Båtförsäkring

Atlantica har en lång historia av att försäkra båtar. Bolaget grundades, i Göteborg, 1916 av Gunnar Carlsson som vid den tiden var VD för rederiet Transatlantic. Under kriget uppstod en situation där försäkringspremierna för svenska fartyg och dess gods steg. Antalet sänkta, eller drabbade fartyg var dock lågt, varpå premierna började att ifrågasättas. Det var i denna miljö som försäkringsbolaget Atlantica uppstod. Till en början var det det egna tonnaget som försäkrades, men med åren har fokuset hamnat på fritidsbåtssektorn. Idag är Atlantica ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag och ingår i Moderna försäkringar. Bolaget erbjuder både generella, heltäckande försäkringar, specialförsäkringar samt professionell service och stöd. 

Atlanticas erbjudande

Som ett renodlat båtförsäkringsbolag erbjuder Atlantica inte enbart ansvarsförsäkring, helförsäkring och specialförsäkringar, utan affärsidén kretsar runt ett koncept. Atlantica har, som de själva beskriver det, satsat på att samarbeta med båtbranschen för att skräddarsy sitt erbjudande. Man satsar på att förse sina kunder med god service och skadereglering. Kundernas egna bedömningar av Atlantica kan du läsa mer längre ned på sidan.

 

Tabell över båtförsäkringar

Atlantica Jämförelse

Ansvarsförsäkring

Helförsäkring

Tilläggsförsäkring

Ansvar

check 11

check 11

remove

Brand

remove

check 11

remove

Stöld

remove

check 11

remove

Sjöskada

remove

check 11

remove

Glasskada

remove

check 11

remove

Båtassistans

remove

check 11

remove

Uppläggning*

remove

check 11

remove

Lösöre**

remove

check 11

check 11

Jolle**

remove

check 11

check 11

Allrisk

remove

remove

check 11

Maskinskada

remove

remove

check 11

Båtolycksfall

remove

remove

check 11

Trailer

remove

remove

check 11

Uthyrning

remove

remove

check 11

  *Även transport- och sjösättningsskador.

**Går att utöka.

Ansvarsförsäkring

Den mest grundläggande delen av båtförsäkringar är ansvarsförsäkringen. En ansvarsförsäkring är till för att täcka skadeståndskrav. Om du kör på någon, eller om du orsakar skada, kan ett skadestånd krävas av dig från tredje man, alltså av någon som berörs av händelsen. Ansvarsförsäkringen ger dig ekonomisk ersättning vid någon av dessa händelser.


 

Helförsäkring

Helförsäkringen är den typ av försäkring som de flesta tecknar till sin båt, oavsett om det är en segelbåt eller en motorbåt. Den är kommer till högre pris än ansvarsförsäkringen, som den också inkluderar. Helförsäkringen gäller året om, oavsett om båten ligger på land eller vatten. De delar som inkluderas i Atlanticas helförsäkring är:


 

Tilläggsförsäkringar

För att täcka in fler händelser och för att komplettera helförsäkringen, går det att teckna olika typer av tilläggsförsäkringar. Atlanticas ledord är att service och kundanpassning. Tilläggsförsäkringarna är en viktig del i detta. Sammantaget ger dessa större flexibilitet och fler valmöjligheter för dig som kund.

Ett par av de mer användbara tilläggsförsäkringarna är allriskförsäkringen och maskinskadeförsäkringen. Allriskförsäkringen är en bra försäkring att ha överlag. Den täcker skador på båten, dock inte de maskinella, och förlorade båttillbehör. Även förlust av personlig egendom på båten eller i närheten av båten ersätts. Maskinskadeförsäkringar kan var mycket prisvärda. Nya båtmotorer kan vara dyra att ersätta och reparera. Här är det viktigt att läsa på vilka villkor som gäller för åldersavdrag och stillestånd. 

Tilläggsförsäkringen som rör dig som guidar vid fiske bör kompletteras med passageraransvarstillägget. Detta beror på att det rör sig om kommersiellt bruk.


 

Premier

Premierna för båtar beror på flera olika faktorer. Här kan du se vilket pris du kan erbjudas.


 

Självrisk 

Liksom med alla försäkringar tillkommer självrisker. Dessa är till för att reducera kostnaden för försäkringsbolaget och för att få ned risken. Större ansvar läggs på den enskilde försäkringstagaren. Självriskerna går dock i vissa falla att reglera själv och du hittar dem i ditt försäkringsbrev. Detta gäller för brand, stöld, skadegörelse, sjöskada, uppläggningsskada, sjösättningsskada och transportskada. Fördelen med att höja självrisken är att du får ned premien. Om olyckan är framme står du alltså för en större del själv. För den försiktige kan detta dock löna sig.

Generella självrisker

Ansvarsskada 

1 000 kr

Glasskada

25 % av skadekostnaden

Rättskydd

20 % av skadekostnaden

Atlantica Assistans 

Ingen självrisk

Lösöre

1 000 kr

Allrisk

1 000 kr

Maskinskadeförsäkring

Maximalt 10 000 kr

Trailer 

1 000 kr

Uthyrning

Dubbel självrisk

Utökat geografiskt område

Dubbel självrisk

Utökat belopp personligt lösegendom

1 000 kr

Båtolycksfall

Ingen självrisk

 

Kom ihåg att dubbel självrisk tillkommer för skador på sjön mellan datumen 1/11 och 31/3. Anledningen till detta är att båtsäsongen är relativt kort. Perioden mellan datumen anses vara mer riskdrabbad och därmed är också självriken högre.


 

Rabatter och erbjudanden

Som försäkringstagare hos Atlantica får du tillgång till olika rabatter. Är du dessutom kund hos Moderna försäkringar, får du fler förmåner. Rabatterna är till för att uppmuntra ansvarstagande och minimera skador och händelser som kan leda till ersättning. Det är alltså något både du och försäkringsbolaget gynnas av.    

Rabattabell

En montering av kölskydd för segelbåtar, mot grundstötningar, från Keel-Pro ger dig 10 % rabatt på premien.

En startspärr som installeras ger 10 % rabatt

Med Securmark stöldskyddsmärkning på din motor får du 5 % rabatt. Att dessutom märka båten ger ytterligare 5 % i rabatt.

Ett söksystem, t.ex. GPS, gör båten spårbar. Det ger även dig 10 % i rabatt.

Vinterförvaring av båten inomhus eller utomhus ger 10 % i rabatt. Drevet eller växelhuset måste då vara borttaget.

Som bonuskund hos Moderna försäkringar, där Atlantica ingår, går det att teckna fler försäkringar än enbart båtförsäkring.

Till exempel bil-, hund-, katt- och personförsäkring finns att tillgå och få av samma försäkringsbolag. Genom att göra detta kan du få premierabatter.

Om du haft försäkringen under en period utan att drabbas av skada, så kallad skadefrihet, får du också rabatt.

 


 

Service & Kundomdömen

Atlantica är den ledande aktören på båtförsäkringsmarknaden, sett till premievolym. Antalet försäkringstagare uppgår till 53 000. Detta borde ge bolaget ett gott betyg från kunderna. Av de omdömen vi har gått igenom ser vi också snabbt att Atlantica hamnar i topp. Antalet recensioner och omdömen är dock få, vilket kan ge ett missvisande resultat.  


 

Sammanfattning och rekommendation

Atlantica fokuserar på att ge sina kunder ett bra utbud, som går att anpassa efter behov. Med flera tilläggsförsäkringar går det att komplettera helförsäkringen och på så vis skräddarsy försäkringen så som du vill ha den. Ansvarsförsäkringen som finns ger ett enkelt grundskydd, om du till exempel inte använder båten så ofta, eller så mycket, kan det räcka med det här skyddet. Nackdelen med försäkringsupplägget är att det kan bli dyrt att teckna många tilläggsförsäkringar. Detta måste vägas mot andra försäkringsbolags upplägg, som kan ha fler försäkringsvarianter i utbudet, men färre tillägg. Kunderna verkar dock, som vi har sett, uppskatta Atlantica. Konceptet med service, råd och kundanpassning ger mer än bara en båtförsäkring. Vi uppskattar Atlanticas helhetsgrepp om, och långa erfarenhet av, vad det innebär att äga och använda sin båt. Därför ger vi också bolaget förstaplaceringen i vår rankinglista.


Summering och slutbetyg

Fördelar
  • Anpassningsbar försäkring
  • Mycket bra service
  • Aktivt samarbete med båtlivet
Nackdelar
  • Grundförsäkringarna täcker inte allt
  • Priset varierar beroende på antalet tilläggsförsäkringar
9.5
Vårt betyg

Rekommenderas!