Recension av Svedea Båtförsäkring

Bland de försäkringsbolag som försäkrar båtar hittar vi Svedea, ett relativt nytt försäkringsbolag i Sverige. Bolaget hade redan från starten, 2010, ambitionen att bli marknadsledande inom bland annat ett antal sakförsäkringsområden, såsom snöskoter, MC och bil. Idag har Svedea över 250 000 kunder och verksamheten har vuxit de senaste åren. Bakom bolaget står världens tredje största återförsäkringsbolag, tyska Hannover Re. Svedeas fokus ligger, som bolaget självt beskriver det, på passion. Genom de nischer man valt, och genom att vara selektiv, fokuserar bolaget på de områden där störst kvalité kan ges.

Svedeas erbjudande

Inom båtförsäkringsområdet erbjuder Svedea tre "storlekar" på försäkringar. De är L, XL och XXL, där L förser dig med ett grundläggande skydd och XXL med det mer omfattande skyddet. Nivåerna är anpassade för att täcka in olika kundbehov. På så vis kan också antalet tilläggsförsäkringar bli mindre. Oavsett vilken försäkring du väljer, kommer Svedea att hålla uppsikt över din båts marknadsvärde. Detta gör att premien anpassas efter hur läget ser ut. Många andra försäkringsbolag erbjuder inte denna service, utan du får själv rapportera in förändringar. Båtförsäkringarna gäller, liksom de flesta andra bolags motsvarande försäkringar, året om.  

 

Tabell över båtförsäkringar

Svedea Jämförelse

L

XL

XXL

Tillägg

Ansvar

check 11

check 11

check 11 remove

Brand

check 11

check 11

check 11

remove

Stöld

check 11

check 11

check 11

remove

Sjöskada

check 11

check 11

check 11

remove

Rättsskydd 

check 11

check 11

check 11

remove

Uppläggning*

check 11

check 11

check 11 remove

Lösöre**

check 11

check 11

check 11

remove
Assistans

remove

check 11

check 11

remove
Stillestånd

remove

check 11

check 11

remove

Allrisk

remove

check 11

check 11

remove

Båtolycksfall

remove

check 11

check 11

remove
Maskinskada

remove

remove

check 11

remove

Trailer

remove

remove

remove

check 11
Jolle***

check 11

check 11

check 11

check 11

   *Även transport- och sjösättningsskador.

 **Dubbelt försäkringsvärde för personligt lösöre för XL och XXL till 2 % av båtvärdet (minst 10 000 kr). 

***Jolle med värde upp till 20 000 kr ingår i försäkringarna. Om värdet är högre krävs en tilläggsförsäkring.

 

Försäkringsnivå L

Den mest grundläggande delen av Svedeas båtförsäkringar är försäkringsnivå L. Den ger ett skydd som gör att du kan känna dig säker vid ett antal eventuella händelser.

För ett mer heltäckande skydd behöver du utöka försäkringen med antingen XL eller XXL.


 

Försäkringsnivå XL

Utöver det som ingår i L ger XL ett mer heltäckande skydd. Den som vill gardera sig väljer alltså XL framför L.


 

Försäkringsnivå XXL

Det som skiljer den högsta försäkringsnivån från de andra alternativen är att all maskinell utrustning, instrument och elektronisk utrustning täcks in. Om du använder båten flitigt hela säsongen, kan helförsäkringen vara det bästa alternativet. Kom ihåg att XXL går att teckna om åldern på båtens motor är maximalt 10 år. Försäkringen gäller sedan tills motorn är 20 år gammal. 


 

Tilläggsförsäkringar

Svedea erbjuder inte lika många tilläggsförsäkringar som till exempel Atlantica. Upplägget ser helt enkelt annorlunda ut. Några tillägg finns dock.

För uthyrning via till exempel ett uthyrningsföretag, kan det vara bäst att teckna helförsäkring, för att täcka in olika eventualiteter. På samma sätt behövs givetvis uthyrningstillägget. 


 

Premier

Premierna för båtar beror på flera olika faktorer. Här kan du se vilket pris du kan erbjudas.


 

Självrisk 

De självrisker som Svedea har är valbara. Ju högre självrisk, desto lägre premie. För varje år båten är skade- eller olycksfri får du dessutom 10 % i rabatt på självrisken för sjöskador. Pengarna från rabatterna betalas in på ett självriskkonto. Om olyckan är framme dras pengarna från självriskkontot och ger dig rabatt. Priset du betalar är att självriskerna är något högre än hos andra försäkringsbolag. Utöver självrisken kan det tillkomma andra delar som du får stå för, såsom eventuellt aktsamhetsavdrag och nedsättning för ålder och slitage.

 

Generella självrisker

Ansvarsskada 

2 000 kr

Uppläggning, transport

Valbar självrisk

Rättskydd

20 % av skadekostnaden

Assistans 

Ingen självrisk

Båtbrand

maximalt 5 000 kr

Allrisk

2 000 kr

Maskinskadeförsäkring

Maximalt 10 000 kr

Trailer 

2 000 kr

Jolle

2 000 kr

Båtolycksfall

Ingen självrisk

 

Kom ihåg under perioden 1/11 till 31/3 behöver du betala dubbel självrisk för sjöskador och stöld av utombordsmotorer som sitter kvar. 


 

Rabatter och erbjudanden

Svedea erbjuder, utöver självriskrabatten, ett antal rabatter om du stöldsäkrar din utombordare, stöldmärker din båt, eller vinterförvarar utombordaren och båten på rätt sätt. Den maximala rabatten du kan få, genom olika åtgärder, är 35 %.

Rabattabell

10 % rabatt på självrisken.

Med Securmark stöldskyddsmärkning på din motor får du 5 % rabatt. Att dessutom märka båten ger 3 % i rabatt.

Ett söksystem, t.ex. GPS, gör båten spårbar. Det ger även dig 10 % i rabatt och 0 kr i självrisk om söksystemet är aktiverat.

Vinterförvaring av båten inomhus i låst lokal 15 % i rabatt.

Klass 3-låsning båt och motor ger 8 % vardera.

 


 

Service & Kundomdömen

Kundomdömen är alltid en viktig del när det gäller försäkringar. Svedeas omdömen verkar överlag vara medelgoda. Här måste vi ta hänsyn till vilka försäkringar som gäller i omdömena. Det är bolagets försäkringar överlag, inte endast båtförsäkringar.    


 

Sammanfattning och rekommendation

Svedeas erbjudande bygger på att du väljer någon av de båtförsäkringsvarianter som erbjuds. Fokus ligger inte på tilläggsförsäkringar. En synpunkt som går att ha är att maskinskada skulle kunna vara en tilläggsförsäkring, istället för att ingå i försäkring XXL. Det skulle skapa ett flexiblare upplägg. Med de tre försäkringsvarianter som finns, placerar det dock Svedea i topp bland båtförsäkringarna. En del andra försäkringsbolag, till exempel traditionella bolag såsom IF, erbjuder endast ett grundupplägg. Svedeas sätt att löpande omvärdera båtens värde får också ned kostnaden för försäkringen. Detta ger dig ett bra pris på sikt om du har försäkringen i flera år. Rabatterna som finns är också flera, vilket ger dig en morot att ta ansvar för din båt och ditt båtliv. På nedsidan hittar vi en del missnöjda kunder. Det påpekas bland annat att Svedea kan dra ut på sina utbetalningar och att vissa skadehändelser som inträffat inte ger ersättning. Detta till trots ger vi sammanfattningsvis Svedea tummen upp. 

 


Summering och slutbetyg

Fördelar
  • Flera olika val av grundförsäkringar
  • Lägre premie genom att båten omvärderas löpande
  • Bra omdöme av Svenskt kvalitetsindex
Nackdelar
  • Få tilläggsförsäkringar
  • Kunde ha ingått fler rabatter
9.2
Vårt betyg

Rekommenderas!