Recension av ICA Bilförsäkring

ICA försäkring ägs av ICA-Banken, som i sin tur ingår i det börsnoterade bolaget ICA Gruppen. Försäkringsbolaget startade 2015 och är idag det snabbast växande bolaget på inom försäkringar till privatpersoner. Idag har man drygt 100 000 kunder i Sverige (årsredovisning 2017). I ICA:s erbjudande ingår trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring för bil. Oavsett vilken försäkringsnivå du väljer, ingår en försäkring för trafikolycksfall och krishjälp vid olycka, utan extra kostnad eller självrisk. Om du är bonuskund, eller har till exempel ett ICA-Banken kreditkort, får du bonuspoäng på försäkringskostnaden.  

ICA:s erbjudande

De tre försäkringarna som erbjuds ger ett heltäckande skydd och de har ett förhållandevis lågt pris. ICA har satsat på att växa snabbt och bilförsäkringarna är utformade för att täcka in flera olika typer av behov. Utöver bilförsäkringen, kan det löna sig att samla försäkringar och andra tjänster, hos ICA. Priserna går på så vis att få ned och ICA-bonusen blir högre.  

Tabell över bilförsäkringar

ICA Jämförelse

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

Trafikförsäkring

check 11

check 11

check 11

Trafikolycksfall

check 11 check 11 check 11

Krishjälp

check 11 check 11 check 11

Bilstöld

remove

check 11

check 11

Inbrott

remove check 11 check 11

Brand

remove

check 11

check 11

Glasskada

remove

check 11

check 11

Räddning

remove

check 11

check 11

Rättsskydd

remove

check 11

check 11

Allrisk

remove check 11 check 11

Maskinskada

remove

check 11

check 11

Vagnskada

remove

remove

check 11

 

Trafikförsäkring

Den grundläggande försäkringsdelen, som du måste ha, till bilen är trafikförsäkringen. I denna ingår det ersättning för personskador, dina och andras. Om du orsakar skador på någon annans egendom med bilen, får du ersättning för dessa genom trafikförsäkringen. Utöver dessa två delar ingår även trafikolycksfall och krishjälp i alla ICA:s bilförsäkringar. Trafikolycksfallsdelen ger dig extra ersättning vid skador från trafikolycka på passagerare eller förare. Krishjälpen ger dig ersättning för psykolog upp till 10 tillfällen.  


 

Halvförsäkring

Utöver det som ingår i trafikförsäkringen, ger halvförsäkringen ytterligare skydd. I ICA:s halvförsäkring ingår en allriskdel, en så kallad drulleförsäkring, som standard. Utöver denna finns flera andra försäkringsdelar som tillsammans ger bilen ett gott skydd.


 

Helförsäkring

Det som utmärker helförsäkringen är att den även täcker vagnskada, vilket inte trafikförsäkringen eller halvförsäkringen gör. En vagnskadeersättning innebär att kostnaderna för plåt- och lackskador, som kan ha uppstått vid en trafikolycka, olyckshändelse eller skadegörelse täcks.


 

Tilläggsförsäkringar

ICA-försäkring erbjuder ett tillvalspaket, Pluspaketet, till den som vill utöka antingen halv- eller helförsäkringen. I paketet ingår, hyrbilsersättning, assistans och självriskskydd.


 

Pris

Vilket pris du kan få på bilförsäkring kan du se här.


 

Självrisk 

I vissa fall kan du välja vilken självrisk du betalar. Det gäller till exempel för vagnskadan. I andra fall finns det fasta självrisker. Många gånger varierar dock självriskerna beroende på omständigheter. Din ålder, situation och vilken försäkring du har kan spela roll.

Generella självrisker

Trafik 1 000 kr
Brand 1 500 kr
Stöld 1 500 kr
Glasskada 1 500 kr
Räddning 1 500 kr
Rättsskydd 20 %, minst 1 500 kr
Maskinskada minst 1 500 kr
Vagnskada minst 3 500 kr
Allrisk 1 500 kr

 

Självriskerna och villkoren skiljer sig åt beroende på försäkringsbolag. Många gånger liknar de dock varandra för vanliga och generella skador.


 

Rabatter och erbjudanden

ICA erbjuder alla sina "stammisar" bonuspoäng på försäkringskostnaden. Stammis kan du bli via ICA:s hemsida. På så vis omfattas du av ICA:s lojalitetsprogram, på samma sätt som när du handlar med deras kontokort, eller har någon annan av deras banktjänster. 


 

Service & Kundomdömen

ICA har fått blandade omdömen av sina försäkringskunder. Det man klagar på är främst kvalitén på servicen och förmågan att därigenom skapa mervärde för kunderna. Skadehanteringen får också kritik för att vara otillräcklig. När det kommer till bilförsäkringen finns det också flera som är nöjda, till exempel med priset på försäkringarna.  


 

Sammanfattning och rekommendation

Med Pluspaket som tillval, låga priser och ICA-bonus för försäkringarna står sig ICA:s bilförsäkringar väl i jämförelse med andra försäkringsgivare. Priset är dock den punkt som bolaget vinner på. Det är heller ingen nackdel att trafikförsäkringen är utvidgad med två tillägg, olycksfall och krishjälp. Många andra trafikförsäkringar innehåller endast en del, skyddet för skada på andra och annans egendom. Trots att vissa kunder är missnöjda med ICA, främst kundservicen, ser vi att innehållet i försäkringarna står sig i jämförelse med andra. Kunsumenterna.se ger ICA:s bilförsäkringar ett bra helhetsbetyg, där trafik- och vagnskadedelen är bäst. För den som vill ha en bra prissatt bilförsäkring med god omfattning, är ICA ett fullgott alternativ.

 


Summering och slutbetyg

Fördelar
  • Prisvärd försäkring
  • Lätt att utöka med Pluspaketet
  • Bra omdöme av konsumenternas.se
Nackdelar
  • Bonuspoäng istället för samlingsrabatt
  • Relativt ny aktör
8.9
Vårt betyg

Rekommenderas!