Inkomstförsäkring

Innehållsförteckning

Vad är en inkomstförsäkring?

Precis som att du kan försäkra ditt hem kan du även försäkra din inkomst utifall att du skulle mista den. Om du blir arbetslös och samtidigt är medlem i en arbetslöshetskassa (a-kassa) i Sverige kan du få en arbetslöshets­ersättning. I reda pengar blir det dock inte så mycket, du kan aldrig få ut mer än 80 procent av det så kallade ersättningstaket som i skrivande stund ligger på 25 025 kronor per månad. Efter skatt blir det ungefär 14 500 kronor. Med andra ord är det sällan en arbetslöshets­ersättning täcker hela din din lön som du skulle haft om du inte mist jobbet.

Som ett komplement till en ersättning från någon av arbetslöshetskassorna i Sverige kan man därför även teckna en så kallad inkomstförsäkring. Den garanterar att du får upp till 80 procent av vad du hade i lön innan du blev arbetslös. Antalet dagar som du kan få ut din ersättning beror så klart framförallt på vilken försäkring du väljer att teckna och de villkor som ingår i den.

unionen logga2
Unionen

1. Unionen

Ej testad och betygsatt än
 • Fungerar tillsammans med aktivitetsstöd
 • 80% av lön upp till 60 000 SEK/mån
 • Tilläggsförsäkring upp till 150 000 SEK/Mån
 
 • Fungerar tillsammans med aktivitetsstöd
 • 80% av lön upp till 60 000 SEK/mån
 • Tilläggsförsäkring upp till 150 000 SEK/Mån
 
Läs mer

Unionen är sveriges största fackförbund. De organiserar tjänstemän inom privat sektor. Såväl chefer som egenföretagare eller anställda är välkomna. Det spelar inte heller någon roll vilken utbildningsnivå du har (gymnasie- eller högskoleexamen). De har flera olika bra produkter och inkomstförsäkringen är en av dem. Den kompletterar a-kassan och ger dig ersätting med upp till 80% av din lön upp till 60 000 SEK/månad innan skatt.

Ett medlemskap i Unionen ger, utöver inkomstförsäkringen även tillgång till hjälp vid löne- och utvecklingssamtal samt rådgivning. rätts- och förhandlingshjälp. 

Grundförsäkring

Maxlön att försäkra 60 000 kr/mån
Ersättningstid 150 dagar

Tilläggsförsäkring

Maxlön att försäkra 150 000 kr/mån
Ersättningstid 200 dagar

Läs hela recensionen av Unionen

Läs mer
logo2
Ledarna

2. Ledarna

Ej testad och betygsatt än
 • Upp till 80 000 kr/mån ingår
 • Tillval för upp till 120 000 kr/mån i 250 dagar
 • Upp till 80 000 kr/mån ingår
 • Tillval för upp till 120 000 kr/mån i 250 dagar
Läs mer

Ledarna är ett fackförbund med fullt fokus på chefer. Detta märks bland annat på de tjänster och produkter som ingår i deras medlemsskap. Förrutom en hög grundförsäkring som täcker upp till 80 000 SEK i månadslön får du även bland annat chefsrådgivning, chefscoachning och karriärrådgivning.

Grundförsäkringen gäller i 150 dagar. Du har dessutom möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring. Denna gäller i ytterligare 100 dagar samt höjer maxbeloppet till 120 000 SEK/mån.

Grundförsäkring

Maxlön att försäkra 80 000 kr/mån
Ersättningstid 150 dagar

Tilläggsförsäkring

Maxlön att försäkra 120 000 kr/mån
Ersättningstid 250 dagar

Läs hela recensionen av Ledarna

Läs mer
accept forsakringar2
Accept Inkomstförsäkring

3. Accept Inkomstförsäkring

Ej testad och betygsatt än
 • Bra val vid inkomster över 25.000 SEK/Mån
 • Höga kundomdömen
 • Hela 300 ersättningsdagar
 
 • Bra val vid inkomster över 25.000 SEK/Mån
 • Höga kundomdömen
 • Hela 300 ersättningsdagar
 
Läs mer

Om försäkringen

Accept inkomstförsäkring är ett tryggt val för dig med lite högre inkomst, närmare bestämt mer än 25.000 SEK per månad. Försäkringen syftar till att stötta upp inkomster som överstiger det belopp som A-kassan inte hjälper till med och ger dig 80% av ditt lönebelopp i ersättning om du skulle bli arbetslös. Deras längst inkomstförsäkring gäller i 300 dagar. Du har dessutom möjlighet att lägga till en uppsägningstvistförsäkring som hjälper dig med jurist i de fall där du kan ha blivit felaktigt uppsagd.

För att summera är accept inkomstförsäkring ett bra val för dig med en hög inkomst. Det genomsnittliga betyget från konsumenterna är hög.

Grundförsäkring

Maxlön att försäkra 85.000 SEK
Ersättning vid sjukdom Nej
Karensdagar 6

Läs hela recensionen av Accept Inkomstförsäkring

Läs mer

Vad skiljer sig mellan olika inkomstförsäkringar?

Olika inkomstförsäkringar kan se olika ut beroende på vem det är som står bakom dem. Det finns några viktiga punkter man bör kika på i avtal och villkor när man jämför olika inkomstförsäkringar:

 • Karenstid –  Det antal dagar du måste fått ersättning från arbetslöshetskassan innan inkomstförsäkringen kan börja betala ut ersättning till dig. Oftast handlar det om 20 dagar.
 • Kvalificeringstid – Det antal dagar som du måste haft försäkringen innan du kan få någon ersättning. En vanlig tid för de flesta inkomstförsäkringarna brukar vara tolv månader.
 • Tilläggsförsäkring – Ibland finns det en möjlighet att teckna en så kallad tilläggsförsäkring. Det innebär att du kan få ersättning i fler dagar än vad som erbjuds i grundförsäkringen. Även det högsta ersättningsbeloppet kan höjas.
 • Ersättningsbelopp – Det högsta belopp som försäkringen kan ersätta upp till. En vanlig nivå ligger oftast mellan 50 000 kronor och 60 000 kronor
 • Ersättningsdagar – Det antal dagar du kan få ersättning från en inkomstförsäkring per ersättningsperiod. Det är vanligt med 100-300 arbetsdagar. Notera att 100 arbetsdagar motsvarar 140 kalenderdagar, det vill säga 20 veckor.

Vem bör teckna en inkomstförsäkring?

Även om du förlorar ditt jobb ligger dina löpande utgifter för det mesta kvar på samma nivå. Det kan gälla mat och hyra men även transport, el och värme. Det är svårt att ge ett generellt svar på frågan vem som behöver en inkomstförsäkring. Om du bör skaffa en eller ej beror främst på hur din arbetssituation ser ut och hur attraktiv du är på arbetsmarknaden. Andra faktorer att ta i beaktande är vad du har för kunskaper och kompetens inom ditt yrkesområde och vad du känner att du har för behov själv när det kommer till frågor som rör ekonomisk trygghet.

En tumregel är att kolla på din inkomst. Tjänar du mindre än vad a-kassan kan ge dig i ersättning finns det av naturliga skäl ingen större anledning att skaffa en inkomstförsäkring. Om du däremot har en lön som ligger över a-kassans maximala ersättningsbelopp kan det vara en god tanke att teckna en inkomstförsäkring. Inte minst eftersom den ersätter 80 procent upp till en viss summa. Speciellt om situationen på arbetsmarknaden är dålig. Jämför alltid de olika villkoren, priserna, ersättningarna och de dagar som du kan få ut ersättning för.

Vilka krav måste man uppfylla för att teckna inkomstförsäkring?

Precis som med många andra försäkringar finns det en del grundkrav som ska uppfyllas om du vill skaffa en inkomstförsäkring. Dessa är som följer:

 • Du behöver vara folkbokförd (skriven) i Sverige.
 • Du måste vara tillsvidareanställd, det vill säga det som i dagligt tal brukar kallas för att ha en fast anställning.
 • Du måste omfattas av lagen om anställningsskydd, LAS, som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Värt att tänka på angående LAS är att om man är ny på sin arbetsplats är risken för att bli arbetslös snäppet högre än om man varit anställd en längre tid.
 • Du får inte lov att befinna dig i någon riskzon för att bli arbetslös för tillfället när du tecknar inkomstförsäkring, till exempel att företaget du arbetar på planerar att säga upp anställda den närmsta tiden.
 • Vissa försäkringsföretag ser helst att du inte har kommit över en viss ålder, något som kan variera beroende på din försäkring. Vanligtvis kan man säga att kravet brukar befinna sig någonstans i spannet mellan 55 år och 65 år.
 • Du behöver vara medlem i en arbetslöshetskassa. Dessutom brukar de allra flesta inkomstförsäkringar ha något som kallas kvalifikationstid. Kvalifikationstid innebär att du ska haft din försäkring en viss tid, annars är den inte giltig. Även detta kan naturligtvis skilja sig åt beroende på företag och försäkring. En tumregel är att det brukar finnas ett minimikrav på att man ska ha haft försäkringen i tolv månader.
 • Vilket fackförbund du tillhör är ytterligare en variabel som styr och ställer. Det går inte att teckna vilken försäkring som helst då olika fackförbund kan ha olika antal ersättningsdagar och även andra villkor som skiljer sig åt. Du kan dock alltid teckna en privat inkomstförsäkring utan att vara medlem i något fackförbund. En del fackförbund erbjuder dessutom inte någon inkomstförsäkring över huvud taget. Även då kan en privat inkomstförsäkring vara ett fullgott alternativ.

Hur fungerar det med karensdagar?

De dagar då du är sjuk och borta från ditt arbete kallas för karensdagar. Som bekant betalar arbetsgivare för det mesta inte ut någon sjuklön till dig den första dagen som du är sjuk. Är du däremot sjuk flera dagar i rad har du i Sverige rätt till att få en sjuklön som även den ligger på 80 procent av din ordinarie lön. Man bör alltid ha i bakhuvudet att karensdagar gäller både för a-kassan och för en inkomstförsäkring. Det brukar ta sju karensdagar innan du kan få ersättning från din inkomstförsäkring.

Vad händer om man säger upp sig?

Ibland måste man säga upp sig. Du kan ändå få ersättning från din inkomstförsäkring, men det gäller då att du uppfyller vissa krav. Ett giltigt skäl till att du sagt upp dig kan vara att din arbetsgivare inte har betalat ut lön till dig. Ett annat giltigt skäl kan vara om din arbetsplats på något sätt har gjort dig sjuk och inte kunnat omplacera dig eller om du blivit mobbad. En tredje orsak kan vara att ditt företag valt att flytta och du anser att det blir för långt att pendla eller om din partner skulle få jobb på en annan ort till exempel. Säger du däremot upp dig och saknar giltiga skäl eller om du inte kan styrka dessa blir du avstängd i 45 dagar (vilket i praktiken innebär sju veckor eftersom man inte räknar med helgerna) plus de sju karensdagarna som gäller för arbetslöshetskassan.

Hur funkar inkomstförsäkring om man är egenföretagare?

Det finns både fackliga och privata inkomstförsäkringar som är riktade åt dig som är egenföretagare och som driver eget företag. En hel del fackförbund erbjuder även andra förmåner som kan vara av intresse för egenföretagare. Bra att veta är att vissa inkomstförsäkringar utöver de vanliga villkoren även ställer krav på firman om man vill teckna en inkomstförsäkring. Dessa krav hör ofta ihop med hur företagets ekonomi ser ut och hur länge företaget har funnits. Om ditt företag går i konkurs bör du veta att det inte utgår någon ersättning från din inkomstförsäkring om du samtidigt får en så kallad lönegarantiersättning och som innebär att staten under en viss kan gå in och hjälpa till att betala till exempel löner hos en arbetsgivare som försatts i konkurs.

Kan jag arbeta deltid och samtidigt få ersättning?

Det är möjligt att få ut ersättning från inkomstförsäkringen samtidigt som man jobbar deltid men det beror helt och hållet på vilken inkomstförsäkring du valt att skaffa. Vissa inkomstförsäkringar delar ut ersättning vid arbete på deltid på samma sätt som en arbetslöshetskassa. Det innebär i praktiken att du får ersättning i 75 dagar samtidigt som du fortsätter att arbeta deltid. Denna regel kallas för 75-dagarsregeln och är bra att känna till. I andra änden av skalan finns det även inkomstförsäkringar som ej betalar ut ersättning överhuvudtaget vid deltidsarbetslöshet.

Vad kostar en inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring?

Det finns många variabler att ta hänsyn till när man jämför olika inkomstförsäkringar. Du måste titta på vilken inkomst du har, vad som är ditt yrkesområde samt egna preferenser innan du bestämmer dig. Det beror även på vilket fackförbund du har valt.

 • Är du medlem i ett fackförbund kan inkomstförsäkringen ingå i medlemskapet och priset blir därefter, från runt 50 kronor per månad och uppåt.
 • En privat tilläggsförsäkring å sin sida som kompletterar din fackliga inkomstförsäkring och ger dig skydd i 300 dagar kan kosta allt mellan 400 kronor och 2 500 kronor per år. Även här är det beroende på exempelvis hur hög lön du hade när du arbetade.
 • En helt fristående privat inkomstförsäkring som är ett alternativ för dig som är medlem i en arbetslöshetskassa men inte medlem i ett fackförbund, kostar vanligen mellan 1000 kronor och 6000 kronor per år. Har du en mycket hög lön kan det kosta ännu mer.

Hur mycket kan jag få i ersättning?

Det beror på. Din tidigare lön är det man utgår ifrån när det är dags att räkna ut vad du ska få i ersättning. Många inkomstförsäkringar har ett maxbelopp för vilken lön som det går att försäkra. Därför är det viktigt att du gör jämförelser och hittar en inkomstförsäkring som passar din lönenivå. Glöm heller inte bort att du alltid bör justera din lön till din inkomstförsäkring om den någon gång skulle förändras.

Hur länge får man ersättning från inkomstförsäkringen?

Hur många ersättningsdagar du har rätt till beror helt och hållet på vilken inkomstförsäkring du har samt om du har valt att skaffa en tilläggsförsäkring eller ej. Ersättningsperioden är det totala antalet ersättningsdagar som du har möjlighet att få ersättning. Generellt brukar man säga att rör sig om 100 till 300 arbetsdagar beroende på din inkomstförsäkring. Därefter kan man via en tilläggsförsäkring få fler ersättningsdagar. En tilläggsförsäkring kan i vissa fall även innebära att du får ersättning under karensdagarna.

Senast Uppdaterad: 2020-11-16 11:34:44

Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
0 röster, Genomsnitt: 0 / 5

Testvinnare - Bästa Inkomstförsäkring

 • Unionen
 • Ledarna
 • Accept Inkomstförsäkring
Kommentera
Kommentarer

Ingen har kommenterat på denna sida ännu