Kreditkort med fokus på företagare

De flesta känner säkert igen att det finns människor runt om en som har flera kreditkort och där ett av dem är ett så kallat företagskort. Kortfattat är det ett kreditkort som är utställt på ett företag, vilket innebär att företaget får krediteras när det används. Hur fungerar ett kreditkort till företag, vilka olika företagskort finns idag och varför ska du fundera på att införskaffa ett sådant? Det är några av frågorna som du får svar på i den här texten.

Innehållsförteckning

Hur fungerar ett företagskort?

Syftet med ett företagskort kan se lite olika ut men ofta handlar det om att effektivisera och snabba på inköp och dylikt. Att använda ett kort är dessutom säkrare än om du skulle använda kontanter som tillhör företaget. Företagskortet fungerar egentligen på ungefär samma sätt som när du handlar med ditt eget kredit- eller betalkort. Företaget kan själva bestämma exempelvis vilka tjänster som ska vara anslutna till kortet eller mer specifikt hur det ska kunna användas, samt vilka som kan använda det.

Vissa låter alla medarbetare ha varsitt företagskort, medan andra väljer att endast låta personer i en viss position ha tillgång till kortet. Företaget kan välja att få fakturor på alla köp som har gjorts under en viss tidsperiod, vilket förenklar ekonomiadministrationen avsevärt. Det här ger även en bra överblick på vad kortet har använts till och när. Som du märker finns det en hel del fördelar med att införskaffa ett företagskort. Mer om dessa fördelar kan du läsa längre ner i texten.

 • Företagskort effektiviserar inköp
 • Företagskortet fungerar ungefär likadant som privata betal- eller kreditkort
 • Företag bestämmer själva vilka som har tillgång till kortet/korten
 • Företaget kan få alla inköp samlade på en faktura

Kreditkort, betalkort eller bankkort?

När du ska välja ett företagskort finns det först och främst tre varianter att välja mellan: kreditkort, betalkort och bankkort. Du har säkert hört talas om dem förut och alla har de sina olika för- och nackdelar. Om du främst ska använda kortet för lite mindre inköp kan det gott och väl räcka med ett bankkort. Om kortet däremot ska användas till exempelvis tjänsteresor och dylikt är ett betalkort eller ett kreditkort för det mesta ett bättre alternativ att satsa på.

När du har valt om du vill satsa på ett kreditkort, betalkort eller bankkort är givetvis nästa steg att välja mer specifikt vilket kort du ska investera i. Det kan till exempel röra sig om Eurocard Corporate Gold, Danske Bank Corporate Classic eller Nordea Mastercard Gold. Om du känner dig osäker kan det vara ett bra tips att gå till en bank som du litar på och be om råd där. De allra flesta välkända banker erbjuder företagskort av olika slag.

Nischade företagskort

Korten som nämns ovan är välkända och klassiska exempel på företagskort, men det finns också mer nischade kort som kan passa vissa branscher bättre än ett allmänt företagskort. Vissa kort kan nämligen gälla för utvalda varor eller tjänster, så som företagskort för drivmedel som kan passa inom exempelvis åkerier eller företagskort som gäller hos vissa kedjor som en del företag kan dra nytta av. Fundera därför på vad just du och ditt företag är i behov av innan du skaffar ett företagskort.

Gemensamt för de flesta kredit-, betal- och bankkort för företag är att du kan delbetala fakturor med dem samt få en bra översikt av vad du inhandlar, till exempel i samlad faktura en gång per månad. Vissa aktörer erbjuder även försäkringar, så som reseförsäkringar, allriskförsäkring eller internetförsäkring när du väljer deras kort. Det kan vara ett bra skydd för företaget i stort men framför allt för de anställda inom företaget. Du kan också köpa till extra försäkringar till ditt kort i de flesta fall.

 • Det finns både generella och nischade företagskort
 • Fundera på vilka behov företaget har innan du väljer ett kort
 • Många kort ger möjligheten att delbetala
 • Vissa kort erbjuder även försäkringar

Fördelar och nackdelar med företagskort

Som med de flesta saker går det att både utröna för- och nackdelar med att införskaffa ett företagskort. Fördelarna är dock flera än nackdelarna. En av dem är att företaget kan få en bra översikt på vad som inhandlas, vilket också underlättar den ekonomiska administrationen. En annan fördel är de försäkringar som kommer med många företagskort, eller som annars kan köpas till. Betalningsflödet blir oftast smidigare och jämnare med ett företagskort och företaget kan få upp till mellan 50 och 60 dagars kredit.

Allt det gör det enklare för företaget att planera, utvärdera och skapa ett jämnt och bra betalningsflöde, vilket givetvis gör att det är lättare att hålla koll på ekonomin i stort. En möjlig nackdel är dock att missbruk av företagskort kan förekomma om en medarbetare använder det på fel sätt. Genom att sätta låga kreditgränser är det dock något som företaget kan förebygga. Ett annat alternativ är att medarbetarna själva betalar fakturorna, för att sedan få pengarna av företaget när de uppvisar vad de har använt pengarna till.

 • En fördel är att företaget kan få en bättre överblick på ekonomin
 • Betalningsflödet blir ofta jämnare med ett företagskort
 • En möjlig nackdel är att förtroendet med ett företagskort kan missbrukas

Summering: Företagskort eller inte?

Ett företagskort kan vara bra oavsett om du driver ett litet eller stort företag och oavsett inom vilken bransch. Däremot är det alltid viktigt att fundera på syftet och de eventuella fördelarna med ett företagskort innan du införskaffar ett. Fundera också på vilket sorts kort som företaget gynnas av samt vem eller vilka som ska få tillåtelse att nyttja det. Kanske behöver inte alla på arbetsplatsen ha ett företagskort? Det beror givetvis på vad det i första hand ska användas till.

Det finns många olika företagskort att välja mellan, både vad gäller typ av kort (kredit-, betal- och bankkort), vilken banktjänst som tillhandahåller kortet samt vilka funktioner det har och till vilka branscher det passar bäst. Det finns många tips och råd att få via exempelvis en bank och på så sätt går det att utforma ett kort som passar företag och de behov som finns bäst. Med rätt kort blir betalningar och den ekonomiska administrationen snabbare, smidigare och mer översiktlig i det långa loppet.