Jämför företagslån med bäst ränta och villkor

Läs mer om företagslån

Vill du låna pengar för att starta upp ett företag? Har du redan ett företag som du vill investera vidare i? Har ditt företag behov av expansion? Vill du köpa ett redan befintligt företag? Alla dessa scenarion är exempel på när ett företagslån kan vara precis det du behöver. Har du ett behov av att låna pengar till ditt företag finns det en hel del att tänka på. Ett bra företagslån kan innebära att du får hjälp att ta dig igenom de vanligaste fallgroparna när du införlivar en yrkesdröm eller räddar upp en situation med akut pengabehov. Här kan du läsa om det mesta du behöver veta för att ta ett bra beslut och vara väl förberedd när det kommer till att ansöka om lån.

Vilka företag får låna?

Ett företag som kan visa upp en bra budget och en genomarbetad affärsplan har större möjligheter att få låna än ett som inte har på fötterna och kan visa att det bär sig. Det är viktigt för långivare som då bättre kan bedöma risken vid ett företagslån. Innan ditt lån blir godkänt kan du behöva visa att det finns substans i dig och ditt företag. Att du satsar på dig själv. Lånet kan innehålla vissa villkor vare sig det är med eller utan säkerhet. Formen på ditt företag kan även påverka valet av lån du bör eller kan ansöka om. Dessutom kan omsättningen vara avgörande för hur stort lån du kan komma att beviljas. Det finns även lån som beviljas utan alla dessa krav. Här listas vilka företag som kan ansöka om att få lån och vilka som bär ansvaret för att lånet betalas tillbaka.

 • Aktiebolag - som aktieägare är du helt friställd från bolagets ekonomi. Skulle det gå i konkurs blir du därför aldrig personligt ansvarig för en låneskuld.
 • Enskild firma - du som driver eget företag är alltid ansvarig för företagets ekonomi. Ansöker du om ett företagslån och får det, så är det alltså du själv personligen som bär ansvaret för att det betalas tillbaka. Ur denna aspekt finns det knappt någon skillnad mellan att ta ett företagslån eller ett privatlån.
 • Handelsbolag - här är du som företagare ansvarig både personligen, precis som vid enskild firma, och solidariskt tillsammans med de andra bolagsmännen i handelsbolaget.
 • Kommanditbolag - är ett bolag som består av en eller flera bolagsmän. Den som står som komplementär har ett obegränsat ansvar för företagets skulder, även tidigare om du är ny i bolaget. Kommanditdelägare däremot har ett begränsat ansvar som motsvarar dennes kapitalinsats.
 • Ekonomisk förening - medlemmar i en ekonomiskt förening är aldrig personligt ansvariga för skulder. Däremot kan de förlora den kapitalinsats som de har gjort som medlemmar i föreningen.

Är du kreditvärdig?

Inför en ansökan om företagslån med säkerhet kontrolleras det om du är kreditvärdig.

 • Det innebär en försäkran om att du inte dras med tidigare anmärkningar eller har misskött betalningar.
 • Det kan komma att kontrolleras om det finns tillräckligt med tillgångar eller säkerhet i ditt företag som höjer din kreditvärdighet.
 • Det finns grundkriterier som ska stämma. Utöver det är det vanligt att en kreditupplysning tas på de personer som driver företaget eller står som investerare och har tillfört pengar in i företaget.
 • Storleken på lånet ska bedömas som rimlig i förhållande till vad som erbjuds, det vill säga budget eller någon form av säkerhet. Ditt behov av lån kan variera beroende på vad du själv vill finansiera.

Vilka lån finns det för företag?

Det finns flera olika sorters lån som du kan ansöka om som företagare. Det kan vara en bra idé att titta igenom vilka det är så du vet vad du talar om när du söker lån.

 • Lån utan säkerhet - här kan pengarna användas till vad företaget själv önskar. Inga frågor ställs utan du får bestämma själv.
 • Uppstartslån - när du vill finansiera uppstarten av ett nytt bolag.
 • Investeringlån - när det är dags att köpa in något som företaget behöver för att fortsätta fungera eller expandera. Exempel på detta är nya maskiner, extra byggnader, fler fordon, inventarier till lokaler, restauranger, affärer mm.
 • Leveranskredit - är en slags orderfinansiering för att finansiera en beställning innan du själv har fått pengar eller kan skicka en faktura.
 • Lagerfinansiering - är ett lån du kan ansöka om när du behöver frigöra kapital för att kunna planera lagerhållningen på dina varor.
 • Rörelselån - kan du ansöka om när det gäller en kortare period av likviditetsbrist.
 • Förvärvslån - är ett lån du ansöker om när du vill köpa ett redan etablerat företag på marknaden. Det kan ofta visa sig vara den snabbaste vägen till att bli egen företagare. Troligtvis även den mest ekonomiska.
 • Likviditetslån - är ett bra lån när du känner att företaget behöver växa utan att vara begränsat av sådant som betaltider och andra utmaningar, till exempel i form av likviditet.
 • Tillväxtlån - kan vara en bra hjälp när du vill ta din verksamhet till en helt ny nivå. Du ger ditt företag möjlighet att vara attraktivt, expandera och växa med hjälp av detta lån .

Företagslån utan säkerhet

Lån utan säkerhet rör sig oftast om relativt små summor i företagsvärlden men kan vara helt avgörande för en mindre firma.

 • Det är korta amorteringstider och vanligt med personlig borgen, vilket innebär att den som går i borgen blir personligt ansvarig för att lånet betalas tillbaka.
 • Det är förknippat med enkla och snabba lösningar utan krav på en affärsplan. Just att skriva en affärsplan kan många uppleva som krångligt och jobbigt.
 • Det rör sig ofta om att finansiera ett inköp, när företaget står inför en expansion eller tillfällig likviditetsbrist.
 • Normalt är att det går att låna mellan 10.000  och upp till 2 miljoner
 • Återbetalningstiden varierar men är oftast på högst 2 år

Kostnader utöver räntor och amortering

Inför ett lån ska du vara medveten om att det kostar att låna och att du måste betala tillbaka på det sätt som lånehandlingarna beskriver. Utöver räntor och amortering finns det en del andra avgifter som du kan få betala såsom startavgifter, dolda avgifter och bindningar.

 • Uppläggningsavgift - kan vara en fast eller räntebaserad summa för att få ta lånet.
 • Förtidslösen - en avgift som tillkommer om du av någon anledning vill lösa in lånet i förtid.
 • Aviavgift - är en summa som täcker den administrativa hanteringen av fakturering runt ditt lån. Den kallas ibland även för administrationsavgift.
 •  Fasta avgifter - kan förekomma i stället för en räntesats. De beräknas på lånets storlek.
 • Dolda kostnader  - kan till exempel vara kortavgifter.
 • Bindningstid - är lånet bundet över tid och du vill lösa ut det i förtid kan det tillkomma kostnader som ökar dina totala kostnader för lånet

Vad innebär det att amortera?

Amortering kallas det när du återbetalar en skuld på månatlig basis. Det kan ske på olika sätt och kallas för amorteringsplan. Det kan även vara ett så kallat amorteringsfritt lån. Amorteringen är för det mesta kopplad till räntan och hur den har beräknats.

 • Företagsamortering kan ligga på allt mellan en månad till flera år
 • Amorteringsfritt lån innebär att du inte betalar något under lånetiden utan betalar istället tillbaka hela beloppet när lånetiden är över.
 • Rak amortering betyder att den delen som amorteras vid varje tillfälle är konstant. Amorteringstakten är hög redan från början. Det innebär att ju mer du amorterar på din skuld desto mindre blir din utgift eftersom låneskulden sjunker i takt med avbetalningen. Utöver detta tillkommer räntan som beräknas på kvarvarande belopp vid varje tillfälle. Med den här modellen brukar kostnaden för räntan bli lägst. Mycket vanlig vid bostadslån.
 • Annuitet innebär att du betalar ett konstant belopp varje månad eller betalningstillfälle där både ränta och amortering är inräknad. Räntedelen är störst i början av lånet. Allt eftersom räntedelen minskar över tid ökar amorteringsbeloppet. När tiden för lånet löpt ut ska hela lånesumman vara betald.

Begreppet ränta

Ränta är något som definierar priset för att låna pengar. Du som lånar pengar blir alltså skyldig att förutom att betala tillbaka själva lånet också betala ränta till den du lånat pengar av. Villkoren för hur hög räntan är bestäms i förväg innan lånet blir av. Först görs en kreditbedömning på företaget. Utifrån det bedöms risken och en individuell räntesats räknas ut. Därefter erbjuds du som låntagare en räntesats. Antingen som årsränta eller månadsränta. Ett annat alternativ är att samma ränta erbjuds till alla företag som beviljas lån. Då blir räntan oftast högre. Här förklaras olika räntebegrepp.

 • Företagsräntan baseras till stor del på marknadsräntan. Sätts den individuellt är det företagets ekonomi som spelar in. Annat som påverkar är om räntan är rörlig eller fast.
 • Räntesatsen talar om hur stor procent du ska betala grundat på lånebeloppet. Den anges som en procentsats av beloppet. Visstidsränta kallas för enkel ränta och den räntan som löper över ett helt år kallas för årlig ränta. Räntesatsen är alltså inget pris utan något som uttrycks i procent.
 • Nominell ränta brukar anges på kreditgivarnas hemsidor. Procentsatsen avser härvid endast själva räntan och tar inte upp uppläggningskostnader eller avi-avgifter, vilka då kan bli en så kallad dold avgift. Nominell räntesats är även den man anger i ett skuldbrev.
 • Effektiv ränta fungerar lite som ett jämförpris. Den visar hur mycket lånet faktiskt kommer kosta dig i slutändan när alla dolda avgifter är inräknade. Både avi-kostnader, uppläggningsavgifter och ränta-på-ränta-effekter tas då med i beräkningen. Om räntan betalas per månad eller flera gånger per år brukar den effektiva räntan blir högre än den nominella, sammansatta räntan. Betalas räntan istället några få gånger om året blir den effektiva räntan lägre än den nominella. Effektiv årsränta ger därför troligtvis bäst jämförpris.
 • Rörlig ränta är flexibel och föränderlig i förhållande till den marknad som råder. Den styrs alltså av marknadsräntan eller indexvärde och kan komma att åka lite berg- och dalbana, upp och ner beroende på hur det ser ut på marknaden. Det till trots har den över åren visat sig vara den mest fördelaktiga.
 • Fast ränta är den raka motsatsen till rörlig ränta och ligger helt fastställd under en förutbestämd tid. Vanligt är att den tiden ligger över två till fem år.
 • Utlåningsränta är den räntan som banken lånar ut sina pengar för till en kund.
 • Inlåningsränta är omvänt den ränta du som kund får av banken på dina pengar, just för att du har ditt kapital placerat hos dem.
 • Räntedagsbas anger hur tiden ska räknas när den aktuella räntan ska beräknas.

Det billigaste företagslånet

Billigaste företagslånet handlar mest om räntan och är därför beroende av mer än bara en faktor. Vid jämförelse är det den effektiva årsräntan man ska ta fasta på. Ett lån med individuell ränta brukar vara det i särklass bästa alternativet.

Marknadens bästa företagslån

Froda, Bynk och Ferratum Business har rankats som femstjärniga kreditgivare på grundval av vissa kriterier som de flesta företagare önskat. De tillhandahåller de bästa företagslånen på marknaden då de:

 • Erbjuder de bästa villkoren.
 • Har hög frekvens godkända lån.
 • Inga dolda avgifter.
 • Bra utbetalnings- och återbetalningstid.
 • Godkänner lån utan säkerhet.
 • Godtar även betalningsanmärkningar i företaget.
 • Lånetiden ligger mellan en månad och tre år, vilket varierar mellan dessa kreditgivare.
 • Lånesumma varierar mellan dessa företag från 10 000 kr till som mest 1 miljon.

Bra att göra innan du ansöker om ett företagslån

 • Affärsplan - är bra att ha när du ska söka lån och i andra sammanhang. En seriös och genomtänkt affärsplan kan ta sin tid men är absolut värd ansträngningen.
 • Resultatbudget - är en hållbar plan över tid som har en prognos över tillväxten i företaget. Den garanterar att kassaflödet håller måttet. Var realistisk utan att vare sig underdriva eller överdriva.
 • Likviditetsbudget - är en mer specifik form av budget då den är mycket mer detaljerad. Den visar kassaflödet månad för månad och kräver en hel del tankeverksamhet utöver kännedom om intäkter och utgifter.
 • Ta fram en detaljerad plan för vad pengarna ska användas till.
 • Se till att ditt lånebelopp bara är på det du verkligen behöver.

Sedan är det dags att hitta det bästa och billigaste företagslånet för dig som hjälper dig att förverkliga dina drömmar.