Fackförbund

Sverige har en av världens äldsta traditioner när det kommer till att organisera arbetare. Redan under senare halvan av 1800-talet hade det grundats ett stort antal fackföreningar som med tiden delades in i fackförbund i syfte att tydliggöra vilka yrkesområden de olika föreningarna representerade. Numera är de flesta arbetstagare och arbetsgivare på ett eller annat sätt en del av något fackförbund. Och de har såväl direkt som indirekt ett stort inflytande över den svenska arbetsmarknaden. Denna kollektiva tradition är en given del av den svenska arbetsmarknaden och anses av många vara en av de främsta anledningarna till att Sverige har förhållandevis små löneklyftor. Men låt oss ta en närmare titt på fackförbunden och vad de egentligen gör.

Vad är ett fackförbund?

Begreppet fackförbund åsyftar helt enkelt en sammanslutning av ett flertal fackföreningar som var och en representerar samma bransch eller yrke. Ursprungligen var det ett sätt att på nationell nivå organisera de många olika föreningar som annars endast skulle ha haft en lokal närvaro. Förr var det nämligen väldigt vanligt att varje ort hade en egen föreningar för personer som arbetade där. I dagens mer globaliserade klimat så bedriver i stort sett alla förbund verksamhet som förbinder Sveriges städer och orter. Och det är även vanligt att de representerar sina medlemmar i en internationell kontext då många företag numera har verksamhet i ett flertal länder.

 • Ett fackförbund representerar personer inom en viss bransch eller yrkeskår.
 • Fackförbundens verksamhet samordnas ofta av fackliga centralorganisationer. I Sverige är Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) de tre främsta centralorganisationerna.

Dessa dagar är det ganska vanligt att man inte gör någon skillnad på begreppen fackförening och fackförbund. Detta beror på att i stort sett alla arbetstagarorganisationer är verksamma i hela Sverige även om de samtidigt bedriver verksamhet på lokal nivå. Därför bör man inte spendera allt för mycket tid på att fastna i semantiken kring huruvida den fackliga verksamheten beskrivs som ett förbund eller en organisation. I slutändan handlar det nämligen alltid om att representera sina medlemmar på arbetsmarknaden.

Vad gör ett fackförbund?

Ett fackförbunds främsta uppgift är att representera sina medlemmar i alla arbetsrelaterade frågor. Detta kan handla om allt i från att bedriva lobbyverksamhet på politisk nivå för att driva fram arbetsrättsliga förändringar, till att förhandla om löner med arbetsgivare. När det gäller relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare så säkerställs förbundets inflytande genom kollektivavtal eller så kallade hängavtal. Genom dessa förbinder sig arbetsgivare att följa etablerade normer på arbetsmarknaden och även samråda med fackförbundet gällande lönesättning, anställningsvillkor, arbetsförmåner, arbetsmiljöfrågor och i stort sett allt annat som berör arbetsplatsen.

 • Fackförbund tillgodoser arbetstagares intressen såväl på arbetsplatsen som i den politiska sfären.
 • På många orter finns det fackliga representanter som motsvarar fackförbundets lokala närvaro.
 • På fackförbundets sätesort finns styrelsen som koordinerar verksamheten.
 • Fackliga centralorganisationer säkerställer effektivt samarbeta mellan de olika förbunden.

Därför har fackförbundet ett stort antal såväl praktiska som administrativa funktioner. Man kan se det som arbetsmarknadens intresseföreningar vars syfte är att tillgodose de intressen som yrkesverksamma och arbetstagare har. Väljer man att inte vara medlem i ett fackförbund har man därmed sämre chanser på att få sina intressen tillgodosedda på såväl arbetsplatsen som arbetsmarknaden i stort.

Vilka är fördelarna med att gå med i ett fackförbund?

Ett vanligt förekommande påstående som brukar användas för att illustrera fördelarna med ett fackförbundet är att man är starkare i grupp. Även om det så klart inte alltid stämmer så tydliggör det ändå förbundens nytta. Genom att förena ett stort antal yrkesverksamma personer har de stora möjligheter att föra en hel branschs talan. Det är helt enkelt större chans att det sker förändring om något påpekas av ett förbund som representerar ett stort antal personer. Åtminstone jämfört med om man som enskild person skulle påpeka samma sak. Detta har gjort att många är snabba på att poängtera att den främsta fördelen med ett fackförbund är att de gör att enskilda arbetare får någon som för deras talan.

 • Du får möjlighet att påverka genom att vara en del av en organisation som för talan för en hel bransch.
 • Du har någon att vända dig till om du behöver hjälp något som gäller din anställning, lön eller arbetsvillkor.
 • Du får ta del av förmånliga försäkringar som blir ekonomiskt fördelaktiga vid varsel eller oväntad arbetslöshet. Däribland inkomstförsäkring.
 • Du har tillgång till rättshjälp om det skulle uppstå en tvist mellan dig och din arbetsgivare.

Detta är bara ett fåtal av de förmåner som man kan förvänta sig som medlem i ett fackförbund. Men på det stora hela så är de ett förhållandevis billigt sätt att se till att man inte är utelämnad till sig själv när det kommer till att bevaka sina intressen på arbetsmarknaden.

Vilket fackförbund är bäst?

Det finns numera ett väldigt stort antal fackförbund i Sverige. Generellt sett så brukar man säga att dryga femtio fackförbund är verksamma i Sverige. Därmed är det mer eller mindre omöjligt att säga vilket av dem som är bäst. Ofta är medlemskapet ett personligt ställningstagande. Medan vissa väljer att ansluta sig till något av de större förbundet så väljer andra de mindre förbunden med starkare lokal närvaro.

Andra väljer att se till vilket förbund som ger bäst försäkringar, lägst månadsavgift och så vidare. Om man är väldigt osäker på vilket fackförbund som kan tänkas vara bäst så kan man göra det lätt för sig och helt enkelt välja något av de stora förbunden. Då kan man vara säker på att man blir en del av en organisation som har de rutiner och den ekonomi som krävs för att ta tillvara på de flesta intressen.
Hur väljer man ett fackförbund och är man begränsad till ett viss förbund om man har ett visst jobb?

Även om ett stort antal förbund är fokuserade på särskilda branscher och yrkesområden så finns det många som är branschöverskridande. En vanligt förekommande rekommendation är att man väljer ett förbund som är särskilt inriktad på vad man själv arbetar med. Då kan man vara säker på att man är del av en organisation som förstår ens eget yrke och har större möjlighet att tillgodose ens intressen.

 • De flesta fackförbund är yrkesinriktade och kräver att man är student eller yrkesaktiv inom branschen eller det specifika yrket.
 • Flera fackförbund är branschöverskridande och är öppna för medlemmar inom samtliga branscher.

Om man verkligen vill engagera sig så kan man få en avsevärt mycket bättre inblick genom att jämföra de olika förbunden. På deras respektive hemsidor finns ofta väldigt mycket information om vilka de riktar sig till samt vilka frågor de driver. Vill man välja den enkla vägen kan man däremot helt enkelt kolla vilket förbund som är mest vanligt förekommande på ens arbetsplats.

Vad är kollektivavtal och hur är det relaterat till fackförbunden?

Ett kollektivavtal är ett avtal som upprättas mellan en arbetsgivare, eller en organisation som representerar fackanslutna arbetsgivare, och en arbetstagarorganisation. Bland arbetsgivare som står utanför facket är det fortfarande vanligt med denna sorts avtal, men då kallas de vanligtvis för hängavtal. Även om den exakta innebörden skiljer sig åt mellan de olika kollektivavtalen så har samtliga en gemensam nämnare.

De möjliggör nämligen att fackförbunden vidtar åtgärder som kan bli rättsligt bindande för arbetsgivarna. Kollektivavtalen reglerar nämligen saker så som fackligt inflytande vid löneförhandling, lägsta nivå på löner, förmåner, anställningsvillkor och mycket mer. När man är anställd av en arbetsgivare som är bunden av kollektiv- eller hängavtal så kan man därför vara säker på att den lever upp till de krav och förväntningar som fackförbunden har på arbetsmarknaden. Många har kommit att se denna sorts avtal som en slags kvalitetsgaranti och en garant för att fackförbunden har ett reellt inflytande på arbetsmarknaden.

Att byta fackförbund

I de flesta fall så är det väldigt enkelt att byta fackförbund. Man brukar inte behöva göra så mycket mer än att anmäla utträde. Detta kan ofta ske direkt via deras hemsida eller så sker det helt enkelt automatiskt i samband med att man ansluter sig till ett annat förbund. Detta kan däremot variera och  man gör bäst i att kontrollera utträdesvillkoren hos sitt nuvarande fackförbund.

 • Se till så att du inte tecknar nytt medlemskap samtidigt som det gamla löper vidare. Då slipper du riskera att betala dubbla avgifter.
 • Se till så att ditt planerade fackförbund har försäkringar som ger dig samma skydd som ditt gamla fackförbund.
 • Se till så att du inte förlorar viktiga fackrelaterade rabatter.
 • Se till att få en bekräftelse på ditt utträde.  

Då man har en lagstadgad rätt att fritt byta fackförbund så innebär ett byta sällan mer än lite administrativt bekymmer. Däremot bör man se till så att man inte förlorar några förmåner som man kommit att förlita sig på. Det är nämligen inte säkert att ditt nya fackförbund är lika heltäckande som ditt gamla. Inte sällan så upptäcker man efter några månaders medlemskap att ett visst fackförbund inte är vad man förvänta sig, eller att de helt enkelt inte arbetar med de frågor som man själv tycker är viktiga.

Kort genomgång av några av de större fackförbunden

Då Sverige har en så gedigen och omfattade tradition av facklig organisering så har antalet fackförbund med tiden blivit väldig många. Därför är det i det närmaste omöjligt att ge en rättvisande överblick över samtliga. Men vi har valt att titta närmare på några av de största och mest populära svenska fackförbunden.

Unionen

Även om Unionen grundades så sent som 2008 så har de vuxit till att bli Sveriges största fackförbund. Men värt att poängtera är att deras anor sträcker sig ända tillbaka till 1920-talet då förbundet uppstod när man förenade Tjänstemannaförbundet HTF och Svenska industritjänstemannaförbundet. De riktar sig numera till tjänstemän, egenföretagare och studenter vars nuvarande eller framtida arbete är inom den privata sektorn. Detta gör dem till ett populärt val för den som endera vill vara del av ett förbund med många medlemmar, eller den som helt enkelt vill vara med i ett förbund som tillgodoser samtliga personers intressen.

Kommunal

Svenska kommunalarbetareförbundet grundades redan 1910 och är ett av de äldre fackförbunden i Sverige. Trots namnet så riktar de sig inte bara till kommunalanställda, utan även personer som arbetar inom landstinget, egenföretagare, lantbrukare, personer i den privata sektorn och mycket mer. Generellt sett så ligger deras fokus och intresseområde inom vad som skulle kunna beskrivas som traditionella industri- och välfärdbranscher.

IF Metall

Industrifacket Metall är ett resultat av en sammanslagning av de två fackförbunden Svenska metallindustriarbetareförbundet och Industrifacket som skedde 2006. Deras fokus ligger på de traditionella industrierna. Även om det ofta för tankarna till stål- och verkstadsindustrierna så omfattar det även de branscher som sysslar med forskning och utveckling inom läkemedel, plast och mycket mer.

Lärarförbundet

Lärarförbundet uppstod 1991 då man förenade de två fackförbunden Svenska lärarförbundet och Svenska facklärarförbundet. Precis som namnet antyder ligger deras fokus på lärare, studievägledare och alla andra personer som arbetar inom skolväsendet. De är Sveriges största lärarorganisationen och uppmuntrar även medlemskap bland lärarstudenter.

Handels

Handelsanställdas förbund grundades 1906 och sedan begynnelsen främst fokuserat på anställda inom detaljhandeln. Detta gäller allt i från personer som arbetar på lager till de bakom kassan. På senare tid har de däremot även blivit ett populärt val bland e-handlare. De uppmuntrar däremot medlemskap oavsett vilken arbetsbefattning man har, och accepterar även studerande. En av deras främsta områden är att förhandla förmånliga kollektivavtal.

Finns det fler fackförbund?

Det finns ett väldigt stort antal fackförbund i Sverige. Och även om Unionen, Kommunal, IF Metall, Lärarförbundet och Handels är de fem största så är man absolut inte begränsad till att välja dem. Många har däremot kommit att se dem som standardval för alla som är osäkra på vad man bör välja. Det är långt i från ovanligt att många helt enkelt väljer Unionen just på grund av de har flest antal medlemmar. Men det lönar sig ofta att noggrant jämföra de olika förbunden för att se vilka som dels har flest förmåner, men även för att se vilka som i störst utsträckning driver de frågor som är viktiga för en själv.