Bästa aktierna

Enkelt uttryckt är en aktie en ägarandel i ett bolag. Aktier köper man eftersom man ser det som en kapitalplacering som förväntas att ge någon form av avkastning i form av dels en eventuell aktieutdelning om bolaget gör vinst och dels en värdestegring, det vill säga att aktien ökar i värde med tiden. Vilket värde en aktie har beror helt och hållet på hur lönsamt bolaget är. Med en aktie har du som ägare rösträtt på bolagets årsstämma.

 

Innehållsförteckning

Vilka fördelar finns det med aktiehandel?

Att spara i aktier är roligt och spännande. Det kan också vara ett sätt att tjäna extra pengar - givet att man vet vad man ger sig in på. Men det gäller att hänga med i nyhetsflödet kring alla olika bolag. Att investera i aktier är förenat med en viss risk och man bör vara medveten om att man kan förlora hela eller delar av sitt insatta kapital. Till syvende och sist är det naturligtvis upp till dig att bestämma om du vill satsa på värdepapper eller inte. Men att spara i aktier har en del fördelar som kan vara värt att tänka på när man ska bestämma sig.

En aktie har låga kostnader och du får kontroll själv över vad du investerar i. Du slipper att betala en årlig förvaltningsavgift som oftast är fallet med fonder och du ges möjlighet att även investera i små bolag. En aktie ger dig också möjlighet till högre avkastning och det finns inga begränsningar i vad du får investera i. Aktiehandel ger dig även en bättre förståelse för ekonomi i allmänhet.

Hur köper och säljer man aktier?

För att du ska kunna handla med aktier och med andra värdepapper behöver du ha tillgång till ett konto. Detta konto brukar kallas för en depå eller ett förvar och är inte ett vanligt bankkonto. Istället är det främst till för att förvara värdepapper. Ett aktie- & fondkonto hos en bank är en vanligt förekommande plats att förvara sina värdepapper på.

Flera aktiemäklare erbjuder även så kallade investeringssparkonton. Den största skillnaden mellan att ha sitt sparande på ett investeringssparkonto istället för ett aktie- & fondkonto, är att man med ett ISK betalar en årlig schablonskatt på sparandet. Det innebär i praktiken att du betalar en viss procentsats i skatt per år - en procentsats som är baserad på ditt kontos värde. På ett aktie-och fondkonto betalar man istället på de vinster man gör.

Vad är ett investeringssparkonto?

Ett investeringssparkonto, även känt under akronymen ISK, har de senaste åren blivit ett populärt konto för aktier. På ett investeringssparkonto sparar man i aktier och fonder men även i andra finansiella produkter. Ett ISK är ett så kallat schablonbeskattat konto. Det innebär att du bara behöver betala en viss procentsats i skatt per år som är baserad på kontots värde.

Detta skiljer sig från ett aktie- & fondkonto där man istället betalar skatt på eventuella vinster man gör vid försäljning. Har du ett traditionellt fondkonto eller aktier i en depå betalar du alltså skatt varje gång du säljer tillgångar med vinst. Med ett ISK kan du däremot inte göra avdrag på skatten om du har sålt något med förlust. De flesta bankerna i Sverige erbjuder dig att spara i ett investeringssparkonto.

Var handlar man aktier? Vilka är de bästa aktiemäklarna?

Ett aktie- och fondkonto hos en bank är en vanlig plats att förvara sina värdepapper på. Flera aktiemäklare erbjuder även så kallade investeringssparkonton. Till syvende och sist är det du själv som avgör vilken aktiemäklare du helst använder dig av. Avanza och Nordnet brukar oftast nämnas som de två mest populära renodlade aktiemäklarna på nätet.

Även de flesta större bankerna i Sverige tillhandahåller möjligheter för dig att handla med aktier och värdepapper. Här kan man nämna Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandiabanken, SPP & Fondab samt Swedbank. Var alltid extra noga med att titta på villkoren innan du väljer hos vem eller vilka du ska ha din värdepappersdepå.

Kostar det pengar att handla med aktier?

När du handlar med värdepapper betalar du en avgift för att få genomföra din affär på börsen, denna avgift kallas för courtage. Avgiften är olika och kan bero på flera variabler likt vilken mäklare du handlar hos, till exempel en bank. Det kan även spela roll vilken marknad du handlar på och hur mycket du har tänkt att du ska handla för.

Vissa aktiemäklare på nätet erbjuder småsparare möjligheten att handla courtagefritt (det vill säga gratis) upp till ett visst maxbelopp. Bra att tänka på är att när man köper fonder betalar man inte något courtage som man gör vid köp av aktier. Fond brukar dock ha en egen köpavgift eller säljavgift. Denna kan uppgå till någon procent. Fonder kan även ta ut en årlig förvaltningsavgift.

Vilka aktier ska man köpa?

Det finns någon form av risk i alla investeringar. Oaktat hur säker du är på dina val kan oförutsedda saker mycket väl inträffa. Det finns många exempel på företag som varit världsledande inom en specifik bransch och som gått i konkurs några år senare. En gyllene regel som ibland nämns är att man ska ha aktier i minst tio till femton olika bolag. Dessa ska helst vara uppdelade på fem till sex olika branscher. Ett upplägg som inte behöver bli speciellt mycket dyrare. Istället för att investera mycket i en aktie är knepet att pytsa ut sina sparpengar och investera lite i många aktier.

Ska man enbart investera i aktier?

Diversifiering är nyckeln sägs det. Aktier är en god investering men som nämnts tidigare kan det vara bra att även ha en del av sitt sparande i fonder eller andra värdepapper. Fonder bör ses som ett bra komplement till direktinvesteringar i aktier. Det är inte minst bra att ha om du genom dina fonder kan investera i marknader där du inte äger aktier idag. Se även till att dina värdepapper inte har exponering mot samma land eller mot samma bransch till exempel. Historien har visat oss att det blir bättre avkastning om du äger flera värdepapper på flera olika marknader.

Hur ska man tänka kring risk och aktiehandel?

Om du handlar med värdepapper finns det alltid en risk inblandat. Aktier kan tappa i värde. Det kan uppstå en börskrasch och har man riktig otur kan bolaget man investerat i gå i konkurs. Samtidigt behöver man ta en risk om man vill få avkastning. Det innebär inte att hög risk per automatik innebär att du kommer att tjäna mer utan snarare att utfallet i din investering kan variera mer.

Kontrollera alltid att den risk du tar inte är för hög. Vilken nivå du bör lägga ditt risktagande på kan du bara bestämma själv. Det är viktigt att du känner dig bekväm med nivån du lägger dig på så att du kan sova gott om natten utan att ligga och grubbla och tänka på hur det går för dina investeringar.

Vilka risker finns det?

Risker med aktier brukar man dela in i två huvudkategorier, nämligen bolagsrisk och marknadsrisk. Bolagsrisken är den risk som kan vara förknippad med ett enskilt bolag. Har bolaget återkommande intäkter som dessutom är stabila är risken relativt låg. Är intäkterna mer ojämnt fördelade och företaget har skulder och förluster är bolagsrisken högre. Marknadsrisk å sin sida kallas den mer allmänna risk som är förknippad med hela aktiemarknaden. Den påverkas bland annat av räntor, inflation, konjunktur och liknande större variabler. 

Utöver dessa variabler finns det fler risker som man kan ta i beaktande. Vi går inte in i detalj på dessa men nämner dem ändå:

 • Aktiekursrisk – påverkas bland annat av bolagsrisken och aktiens värdering och volatilitet.
 • Branschrisk – är förknippad med tillståndet för en specifik bransch likt flygbranschen och vad som händer om oljepriset går upp.
 • Likviditetsrisk –när du inte kan sälja en aktie tillräckligt snabbt till ett marknadsmässigt pris.
 • Politisk risk – när politiska beslut likt nya regler och nya lagar kan komma att påverka aktiekursen.
 • Ränterisk – sker när värdet på ett finansiellt instrument förändras på grund marknadsräntan. Att börsen går ner när räntan stiger är ett klassiskt exempel.
 • Valutakursrisk – uppstår när du äger finansiella instrument i utländska valutor som kan påverka värdet.
 • Volatilitetsrisk – beskriver hur stora eller små svängningar det är i en specifik aktiekurs.

Kan man förlora mer än vad man investerar?

Risk och potentiell avkastning hänger alltid ihop när det gäller investeringar. Vid värdepappershandel riskerar man alltid att få tillbaka mindre än det du har investerat och skulle det gå riktigt illa riskerar du i värsta fall att förlora hela din investering och stå på bar backe. Men det är också det värsta som kan hända. Företaget går i konkurs och dina aktier blir värdelösa.

Du kan maximalt förlora den summan som du har köpt aktierna från början och du kommer inte att ärva några skulder. Det hör till ovanligheterna att börsnoterade företag går i konkurs - men givetvis är det något som kan inträffa. Även banken som du köper dina aktier hos kan gå i konkurs. I Sverige finns det olika former av statliga garantier och skydd om det skulle inträffa för att ge trygghet till dig som investerare. Men det skadar inte att du tittar i det finstilta innan du väljer aktiemäklare och börjar investera.

Tänk alltid långsiktigt

Vissa skulle säga att den största risken som är förknippad med aktiehandel är du själv om du tänker kortsiktigt med ditt sparande. När börsen skakar och ditt privata sparande hamnar i riskzonen blir man så klart orolig. Men det viktigaste då är att inte göra några stora eller drastiska förändringar när det kommer till sitt eget sparande.

Börsen kommer nämligen in i mer oroliga perioder då och då och det är naturligt. Givet att man sparar långsiktigt är det enklast att sitta still i båten och rida ut den annalkande stormen. Du kan till och med vända nedgången till din fördel genom att köpa nya aktier när de är billigare, då börsen för eller senare kommer att återhämta sig. Även om det är svårt att sia om hur tidsmässigt lång en nedgång kan vara vet vi av erfarenhet att en den inte kommer att vara för evigt.

Sprid ut dina risker

Det gamla talesättet att man inte ska lägga alla ägg i en och samma korg har dessvärre inte bitit sig fast hos alla i Sverige verkar det som. Enligt banken Avanza har varannan svensk bara en enda aktie i sin portfölj. En siffra som innebär att det är som upplagt för snedsteg. Ju färre aktier du har i din portfölj desto större kan nämligen svängningarna på börsen bli för dig. Din börsresa blir mer lugn och harmonisk om ditt innehav är blandat.

Checklista för hur du minskar risken

Aktiesparande har historiskt sett alltid varit en gynnsam sparform om man vill ha avkastning. Både på lång sikt och på kort sikt. Men för att lyckas som investerare måste du vara beredd att skaffa dig kunskap kring de bolag du väljer att investera i. Du måste även ta reda på hur handel med aktier fungerar. Att investera i aktier och andra värdepapper är som vi nämnt tidigare även alltid förenat med en viss risk - det får man inte glömma bort. Men att spara i aktier är även roligt och ett bra sätt att tjäna extra pengar. Det finns det ett antal saker du kan tänka på som minimerar din riskspridning. Genom att följa den här checklistan har du kommit en bra bit på vägen på din egen investeringsresa.

 • Gör alltid research och ha en plan innan du väljer att göra en investering.
 • Ha flera aktier i din portfölj, gärna minst ett dussin som tumregel.
 • Se till att dina aktier finns utspridda på olika marknader.
 • Se även till att dina aktier representerar olika branscher.
 • Fortsätta regelbundet att öka dina innehav genom att månadsspara regelbundet.
 • Om du även investerat i fonder, se till att ha minst sju olika sådana.
 • Satsa aldrig mer pengar än du är beredd att förlora.

 

Senast Uppdaterad: 2020-11-03 14:37:15

Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
0 röster, Genomsnitt: 0 / 5

Testvinnare - Bästa Aktier

Kommentera
Kommentarer

Ingen har kommenterat på denna sida ännu